Färsk björnspillning. Dalarnas landshövding ska ut på jakt efter björnbajs på onsdag nästa vecka för att lansera björninventeringen i länet.
Foto: Matts Bildström Färsk björnspillning. Dalarnas landshövding ska ut på jakt efter björnbajs på onsdag nästa vecka för att lansera björninventeringen i länet.

Dalahövdingen letar björnbajs

Nästa onsdag bjuds massmedia in för att vara med när Dalarnas landshövding, Ylva Thörn, letar efter björnbajs i skogarna runt Långshyttan och Svärdsjö.

Med på utflykten finns även Ulf Berg, länsordförande för Jägareförbundet.
Björnspillningsinventering utgör grunden för beräkning av den svenska björnstammens storlek och utbredning.
Resultatet av inventeringarna är avgörande när beslut tas om licensjakt på björn.
I Norrbotten innebar spillningsinventeringen att årets licensjakt på björn ställdes in helt.
Läs om det här:

Rullande schema i björnlänen
Inventeringen sker i björnlänen enligt ett rullande schema vart fjärde-femte år.
I år är det Dalarnas tur och nu ska alltså landshövdingen Ylva Thörn visa hur inventeringen går till med DNA-prover på avföring som samlats in i provrör.
Länsstyrelserna har ansvar för att genomföra det praktiska inventeringsarbetet i samarbete med Svenska Jägareförbundet. 

Vill ha hjälp från allmänheten
Men för att lyckas krävs det att allmänheten deltar i arbetet, konstaterat länsstyrelsen i Dalarna.
Därför har Viltskadecenter tagit fram ett provtagnings-kit bestående av instruktioner och insamlingsmaterial som länsstyrelsen delar ut till alla som vill vara med och bidra under inventeringen.

Börjar 21 augusti
Inventeringsperioden i Dalarna är 21 augusti till 31 oktober. Prover får bara tas under den tiden.
Den som beställer ett kit för provtagning får provrör.
En liten bit av spillningen stoppas i provröret. Sedan ska den medföljande blanketten fyllas i och provet ska märkas enligt de instruktioner som följer med kittet. Provet postas sedan i ett förfrankerat svarskuvert till Viltskadecenter.