Dalajägare vill fälla fler björnar

(Ny version) Både Jägarnas Riksförbund och Jägareförbundet
i Dalarna begär hos länsstyrelsen en extra tilldelning på 15 björnar.

Jägarnas Riksförbund påtalar det höga sammanlagda rovdjurstrycket i Dalarna, samt anser att länsstyrelsens bedömning; att björnstammen inte har ökat i Dalarna, är fel.
I sin ansökan begär JRF också om förlängd jakttid till 30 oktober, med hänvisning till att det på stora områden finns varg och att det därmed inte går att använda löshund.
Jägareförbundet framhåller att den snabba jakten i Dalarnas delområde 2, då hela björntilldelningen fälldes på en vecka, tyder på att björnstammen är mycket stor.

Björnjaktsläget
Björnjakten i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet (som omfattar bland annat Dalarna och Gävleborg) är på väg in i slutfasen. För Dalarna är den över i delområde 2, som är markerna utanför renskötselområdet. Ingen av de fem tilldelade björnarna i Dalarnas renskötselmarker har ännu fällts.
I Gävleborg har 26 av 40 björnar skjutits. När det skjutits 30 björnar blir björnjakten i Gävleborg avlyst i hela länet, utom i Ovanåkers och Ljusdals kommun som får fälla de återstående tio björnarna.
I Värmland, som beviljades en tilldelning på två björnar av Naturvårdsverket, har ännu ingen björn fällts.
Mer information om den pågående björnjakten finns här.