Jägarna som utförde licensjakten på varg i Dalarna får beröm av länsstyrelsen.
Foto: Kjetil Kolbjornsrud / Shutterstock.com Jägarna som utförde licensjakten på varg i Dalarna får beröm av länsstyrelsen.

Dalarnas vargjägare får godkänt

Länsstyrelsen i Dalarna tycker att jägarna skötte sig bra under licensjakten på varg, då sex vargar fälldes, skriver myndigheten på sin webbplats.

Licensjakten på varg i Dalarna utfördes mellan den 2 januari och 15 februari och under den tiden fälldes sex vargar – en tik, en hane och fyra avkommor till de två.
Nu har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) undersökt de sex vargarna. De konstaterar genom DNA-analyser att alla tillhörde Orsenreviret, att de var friska innan de fälldes och att jägarna fällde dem på ett jägarmässigt sätt.
Länsstyrelsen skriver också att de jägare och jaktledare som de varit i kontakt med under licensjakten har visat upp en god planering, väl utförd jakt och en vilja att samarbeta och informera.
– Jägarna har löpande informerat oss på länsstyrelsen om de spår som hittats. I de fall det funnits osäkerhet kring vargens revirtillhörighet så har de avstått från jakten. Det har också resulterat i att endast de vargar som omfattas av beslutet har fällts, säger Björn Forsberg, naturvårdsdirektör på länsstyrelsen.