Det är dåligt med fjällripor i Norrbottensfjällen. 
Foto: Göran Wikström Det är dåligt med fjällripor i Norrbottensfjällen. 

Dåligt år för fjällriporna i Norrbotten

Jakten på fjällripa i Norrbotten pågår fram till 15 mars. Men redan nu kommer illavarslande rapporter om ett mycket magert år för fjällripebeståndet. Det verkar som att fjällripan följt med sin kusin dalripan i den nedåtgående svängningen. 

Vad som exakt orsakat detta är inte helt känt. En trolig orsak torde vara den sena vårens ankomst tillsammans med en regnig och kylig försommar. 

Den avgörande dolkstöten mot ripornas föryngring kom utan tvekan i månadsskiftet maj- juni 2008. Då föll en decimeter nysnö över Norrbottensfjällen. 

Häckningen gick dåligt
Dessutom var det flera minusgrader i en veckas tid. Det fick till följd att ripornas häckning gick dåligt.
De få kycklingar som kläcktes fick sedan troligen problem med födosöket. Det värsta som kan hända en hönas nyckläckta kycklingar är att vädret blir kyligt och nederbördsrikt under en längre period. Kycklingarna föredrar då att krypa in under hönans varma skydd och deras sökande efter insekter kommer inte i gång på naturligt sätt. 
När gulesäckförrådet i magen, reservprovianten de fått med sig ur ägget, har tömts efter tre-fyra dagar dör kycklingarna i brist på mat.
Därtill kommer att insektstillgången vid långvarigt dåligt väder är mycket låg.