Att inrikesministern duckar både om införandet av EU:s vapenpass i Sverige och att införa lättnader för jägare och skyttar i vapenlagstiftningen är bedrövligt, tycker M-politikern Sten Bergheden.
Foto: Privat Att inrikesministern duckar både om införandet av EU:s vapenpass i Sverige och att införa lättnader för jägare och skyttar i vapenlagstiftningen är bedrövligt, tycker M-politikern Sten Bergheden.

”Damberg svarar inte om vapenfrågor”

Bedrövligt, tycker Bergheden (M)

Sten Bergheden (M) tycker inte han får några konkreta svar från inrikesminister Mikael Damberg (S), varken när EU:s vapenpass kan gälla även i Sverige, eller när det blir en utredning hur det ska underlättas för jägare och skyttar i vapenlagstiftningen.

– Det är helt bedrövligt att inte ministern och regeringen kan svara på två så konkreta frågor, säger Sten Bergheden, talesperson för Moderaterna i vapen- och jaktfrågor.
Riksdagen röstade i juni igenom Justitieutskottets betänkande om ändringar i vapenlagstiftningen. Betänkandet gäller bland annat avskaffande av femårslicenser, utökad vapengarderob, avskaffande av tillståndsplikten för ljuddämpare och accepterande av EU-vapenpasset. Det skedde i form av så kallade tillkännagivanden som sätter press på regeringen att agera.
Jakt & Jägare rapporterade om det här:

Beslut om ny Viltmyndighet
Redan 2015 beslutades i riksdagen både om införandet av Viltmyndigheten och om att de långa handläggningstiderna för vapenlicenser skulle åtgärdas.
– Ministern och regeringen har en skyldighet att genomföra det som riksdagen har beslutat om. Oavsett om det är ministerns oförmåga att svara på två konkreta frågor eller om ministern och regeringen har tänkt obstruera dessa riksdagsbeslut är det mycket allvarligt och helt oacceptabelt, tycker Sten Bergheden

Hänvisar till risk för missbruk av vapen
I svaret på de två frågorna från Bergheden, som kom från inrikesministern idag, skriver Damberg bland annat att handläggningstiderna för vapenärenden inom Polismyndigheten behöver bli kortare.
”Kortare handläggningstider får dock aldrig prioriteras på bekostnad av den prövning som är nödvändig för att undvika att vapen missbrukas”, deklarerar Mikael Dambeg.
När det gäller om EU:s vapenpass kan gälla även i Sverige tycker S-ministern att det ”är angeläget att den svenska vapenlagstiftningen är utformad på ett sådant sätt att den i möjligaste mån motverkar att vapen kommer till brottslig användning”.