Vargarna i Danmark har en tendens att försvinna spårlöst. Med hjälp av dna-spår kan forskare kartlägga dem, nu hoppas de på att gps-halsband ska underlätta arbetet.
Foto: Shutterstock Vargarna i Danmark har en tendens att försvinna spårlöst. Med hjälp av dna-spår kan forskare kartlägga dem, nu hoppas de på att gps-halsband ska underlätta arbetet.

Danska vargar kan få gps-sändare

I Danmark föreslås nu att landets vargar ska förses med gps-halsband. Målet är att förhindra att djuren ”försvinner”.

Sedan den första vargen kom till Danmark 2012 vet man att ett större antal vargar invandrat till landet. Det har man fastslagit genom att kartlägga deras genetiska spår.
Men varken i utlandet eller Danmark finns spår av dem. Undantaget är den varg som sköts på Jylland 2018, då straffades skytten.
I sociala medier antyds dock att människor tagit lagen i egna händer.
– Vargar försvinner också i andra länder, men vargdödligheten i Danmark är hög, säger forskaren Hans Peter Hansen, Nationalt center för Miljö och Energi vid Aarhus universitet till Landbrugsavisen.

Följer vargens rörelser
Han och andra forskare föreslår nu danska Miljöstyrelsen att landets vargar ska förses med gps-halsband. Då kan man följa hur de rör sig och var de befinner sig när de försvinner. Forskarna föreslår också ökad polisövervakning i områden där vargar försvinner, dialoggrupper med medborgarna och kunskapscenter där man kan få råd om vad man ska göra om vargen etablerar sig.