En dansk bondeorganisation tycker att det ska tas fram en ny förvaltningsplan för varg där det ska framgå hur man som djurägare har rätt att försvara sig mot vargangrepp.
Foto: Ondrej Chvatal / Shutterstock.com En dansk bondeorganisation tycker att det ska tas fram en ny förvaltningsplan för varg där det ska framgå hur man som djurägare har rätt att försvara sig mot vargangrepp.

Danskar kräver rätt till vargförsvar

Bönderna i Danmark kräver få rätt försvara sina djur mot varg. Nuvarande bestämmelser kring varg i Danmark är från 2014. Men sedan dess har fler vargar etablerat sig och det finns minst en föryngring.

Vargarna finns på Jylland där bönderna nu är oroliga. Danska bönder ska inte behöva bryta mot lagen för att försvara sina djur mot vargattacker, kräver organisationen Landbrug & Fødevarer. Organisationen tror att eftersom det redan finns vargvalpar kommer vargstammen att växa snabbt.
Eftersom Danmark är ett litet och tättbefolkat land riskerar vargarna att skapa konflikter. Organisationen vill därför att det tas fram en ny vargförvaltningsplan och att det ska framgå under vilka omständigheter djurägare får försvara sina djur vid vargattacker. Landbrug & Fødevarer vill att också stressfaktorn för djur med varg i närheten ska tas upp.
Organisationen vet att vargen har ett starkt skydd inom EU. Men frågan bör också tas upp om EU-vargarna endast bör finnas i naturområden där det inte är risk för människor och tamdjur, resonerar Landbrug & Fødevarer.