Därför fick älgbyråkratin JO-kritik

I förra veckan fick länsstyrelsen i Jämtlands län kritik från Justitieombudsmannen, som ansåg att handläggningen av en skrivelse var felaktig.
Länsstyrelsen förklarar saken som ett missförstånd, skriver Östersunds-Posten.

Det var när ledamöter skulle tillsättas i älgförvaltningsgruppen som ett missförstånd mellan länsstyrelsen och Jägarnas Riksförbund (JRF) gjorde att fel ledamot tillsattes.
– Vi skickade ut förslag på ledamöter till de olika organisationerna. Jägarnas Riksförbund hade fått sin remiss men inte svarat då de trodde deras representant redan satt och skulle vara deras förlag. En annan person tillsattes och jägarförbundet begärde att vi skulle ändra det, säger Jon Paulsson, chefsjurist på samhällsenheten vid länsstyrelsen, till Östersunds-Posten.

Skrivelse hanterades fel
Däremot skedde aldrig ändringen och JRF skickade in en skrivelse emot detta. Länsstyrelsen skickade då inte ärendet vidare till domstol för överprövning, utan mailade bara JRF och förklarade missförståndet. Detta anser Justitieombudsmannen är ett felaktigt sätt att hantera saken. Jakt & Jägare skev om saken här.
– Är det en begäran om ändring ska vi ta det som ett överklagande. Ibland är det svårt att bedöma huruvida skrivelser som är en missnöjesyttring ska betraktas som ett överklagande men i det här fallet skulle vi givetvis ha sett att det var så, säger Jon Paulsson till Östersunds-Posten.