Ungbjörn. Vid flera tillfällen har björnjägare av misstag fällt årsungar, vilket kan ge fängelsestraff om det skett med uppsåt. Men egentligen är förbudet att fälla björnungar bara en fråga om hur björnstammen ska förvaltas bäst.
Foto: Lars-Göran Abrahamsson Ungbjörn. Vid flera tillfällen har björnjägare av misstag fällt årsungar, vilket kan ge fängelsestraff om det skett med uppsåt. Men egentligen är förbudet att fälla björnungar bara en fråga om hur björnstammen ska förvaltas bäst.

Därför förbjöds jakt på björnungar

Förbudet mot att skjuta björnungar finns för att skydda de fertila björnhonorna.
Många jägare, och även tjänstemän på länsstyrelserna, har funderat på varför björnungar är fredade under björnjakten.
Naturvårdsverkets Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten, kan svara på varför man inte får skjuta björnungar som går med honan.

– Det fanns bara ett motiv, säger hon.

Det är björnhonor med ungar som ska skyddas med hjälp av förbudet.

– Vi inom Naturvårdsverket ser ur förvaltningssynpunkt att detta är det säkraste sättet att bevara och säkerställa björnstammens framtida förvaltningskrav. Vi vet att åldern på björnhonor har minskat betydligt de senaste åren, kommenterar Susanna Löfgren.

Kalvjakt höjer medelåldern

När det gäller älgförvaltningen uppmanas det att skjuta fler kalvar för att höja åldern i älgstammen. Men det är inget hon vill tillämpa när det gäller björnstammen.

– Risken är för stor att sedan björnungen eller ungarna är skjutna blir även honan fälld.

Samtidigt håller Susanna Löfgren dörren öppen för att nya forskningsresultat på sikt kan påverka och ändra reglerna i björnjakten.

– Viltforskningen går framåt och kunskapen om viltet blir bättre år efter år, säger Susanna Löfgren.

Räknas som grovt jaktbrott

Att uppsåtligen skjuta en årsunge under björnjakten räknas som grovt jaktbrott. Det är många björnjägare som inte tycker att straffet för att skjuta en björnunge är rimligt med tanke på att det egentligen gäller en fråga om hur björnstammen bäst ska förvaltas.

Den som av oaktsamhet fäller en björnunge kan både förlora sina jaktvapen och hamna i fängelse i ett halvår.

Hittills har flera skyttar frikänts sedan de fällt årsungar eftersom åklagarna har haft svårt att visa att det inte var ett misstag under den ordinarie björnjakten.