De säger nej till Vargkommittén

JRF-avdelningen i Storå-Ljusnarsberg tycker att Jägarnas Riksförbund inte skall delta i Vargkommittén, som under ledning av landshövdingen i Uppsala försöker medla i vargfrågan. Det beslutades vid årsmötet i avdelningen som hölls den 12 februari.

Det var ett enhälligt beslut på årsstämman att göra följande uttalande:

”Det är medlemmarnas åsikt att Jägarnas Riksförbund ska vara representerat i alla forum där förbundets åsikter kan framföras i demokratisk ordning. En förutsättning för detta är dock att gängse möjligheter att reservera sig mot beslut, inriktningar eller åsiktsförklaringar som står i strid med av förbundet beslutade målsättningar, finns. I ett läge där dessa möjligheter visar sig inte finnas, får ansvarig/a för detta förfarande finna sig i att förbundet kliver av samarbetet. Överenskommelser som på något sätt innebär kompromisser med av förbundet beslutade målsättningar får aldrig ingås. Detta undergräver förbundets trovärdighet i det framtida arbetet.”

Vid årsmötet omvaldes Kjell Dahlin som ordförande för JRF-avdelningen i Storå-Ljusnarsberg.