De sydnorska lodjurens matvanor kartläggs

I somras följde norska forskare lodjur med GPS-sändare i Telemark och Vestfold i södra Norge. Syftet var att studera lodjurens matvanor, som i huvudsak var rådjur och får.

En av lodjurshannarna, som går under namnet Olav, rev på 43 dagar 15 får och en hare. En hona, Katrine, rev på 53 dagar sex rådjur, en hjortkalv, fem får och en hare. Även lodjurhannen Ernst tog på en 43-dagarsperiod en hjortkalv, samt sex rådjur, två harar två skogsfåglar och en bäver.
Generellt visar studien att lodjuren tar mellan 0 och 22 rådjur per 100 dagar. Forskarna har också sett att lodjuren enkelt river även vuxna hjortar under vintern. Lodjurshonorna har en tendens att äta upp det de river, medan lodjurshannarna är mer slösaktiga och river fler bytesdjur än de behöver.

Lösdrift håller lodjuren med mat
Studien ingår i det så kallade Scandlynx-projektet där forskarna sedan 2006 följt 20 GPS-märkta lodjur för att kartlägga deras rörelser och vanor, samt om det finns landskapsområden som är mer utsatta än andra. Forskaren John Odden konstaterar:
– Alla lodjur som lever i områden där får går på fritt bete (en utbredd typ av djurhållning i Norge) kommer också att livnära sig av dessa, säger han till tidningen Telemarksavisa.