– Älgstammen minskar och det går snabbare än folk har räknat med, säger Börje Grundström i Arjeplog. Idag är det långt mellan de fällhorn som Börje och Gunni titidigare hittat i markerna. Nu är det en svag älgstam med alarmerande låga slaktvikter för fjolåringar.
Foto: Mats Bildström – Älgstammen minskar och det går snabbare än folk har räknat med, säger Börje Grundström i Arjeplog. Idag är det långt mellan de fällhorn som Börje och Gunni titidigare hittat i markerna. Nu är det en svag älgstam med alarmerande låga slaktvikter för fjolåringar.

De väntar på vandringsälgarna

Septemberjakten på älg gick tämligen trögt på många håll i Norrbottens län. På ett par håll har jägarna ställt in jakten under september i väntan på att vandringsälgen ska komma.

Framför allt från Norrbottens inland kommer signaler om dålig tillgång på årskalv. Dessutom bedöms älgtillgången i helhet som tämligen ojämn. Det finns många stora områden där jägarna betraktar licenstilldelningen som alltför hög i förhållande till älgstammens storlek.

Delar av Arvidsjaur kommun mot Västerbotten-gränsen tycks närmast sakna en jaktbar älgstam under september månad.

Jutis jaktlag i Arjeplog ställde i mitten av september in jakten sedan de fällt sju djur. Tilldelningen är 17 älgar.

Inväntar oktoberjakten

Jutis jaktlag vill invänta oktoberjakten och se vad som händer med älgtillgången när älgarna börjar vandra från sommar- till vinterbetesland. De få kalvkorna som finns kvar måste fredas, anser Kent Marklund i Jutis jaktlag.

– Vårt jaktlag hade en bra jakt, säger Börje Grundström från Svannäs i Arjeplog.

Hans lag jagar på fyra dagars generell jaktid och lyckades fälla det djur man skulle fälla. Men många jaktlag klagar bittert över älgtillgången. Älgstammen minskar och det går snabbare än någon tycks ha räknat med, enligt Börje Grundström.

Extremt små fjolingar

– Det är lätt att skylla på björnstammen. Men det krävs självkritik. Det är inte bara björnen som decimerar älgstammen, säger han.

En annan allmän uppfattning är att många fjolåringar är extremt små denna höst. Slaktvikter runt bara 70 kilo har förekommit i flera fall.

– Den enda, rimliga förklaringen är att många kalvar var moderlösa föregående vårvinter, som var väldigt svår för älgarna, kommenterar Börje Grundström.