”Det är nog med varg nu”

Under 2015 ska regeringen presentera de nya betsåndsmålen för varg och förslag till hur man ska hantera flockar som delas med Sverige, skriver Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).
NJFF anser att varg visserligen hör hemma i norsk natur, men att mängderna ska begränsas. Tre familjegrupper är tillräckligt.

I dag är de norska beståndsmålen tre årliga föryngringar inom vargzonen, men de revir som delas med Sverige räknas inte in. NJFF tycker att Norge ska samarbeta med Sverige kring vargförvaltningen eftersom stammen är gemensam. De tycker också att de gränsöverskridande reviren ska räknas i de norska beståndsmålen.
Dagens förvaltning bygger till stor del på konflikten med betesnäringen, men även det tycker NJFF är fel, eftersom jakt- och jägarintressen också är kraftigt påverkade i de områden där det finns varg. Löshundsjakt som metod är på väg att dö ut och sedan 1995 har 100 jakthundar dokumenterats som dödade av varg.

Vill ha aktiv förvaltning
NJFF efterlyser en aktiv förvaltning, eftersom det i dag inte förekommer någon förvaltning av varg inom vargzonen. Många som bor inom den upplever att de måste ta hela belastningen av varg själva samtidigt som de inte får ta del av reglerande åtgärder för att upprätthålla beståndsmålen. 
”En sådan reservatsmodell skapar uppgivenhet, ilska och en känsla av maktlöshet. Denna situation måste tas på allvar, något som NJFF förväntar sig när regeringen lägger fram saken om den framtida vargförvaltningen inför Stortinget”, skriver NJFF.