Det blir vargjakt i vinter

Allt talar för att det blir vargjakt i vinter. Det framkom när jägarorganisationerna och andra intressegrupper träffade miljöministern vid ett informellt möte på fredagen.

Tidigare i dag meddelade Sveriges Radio att Naturvårdsverket planerar för vargjakt i vinter, trots EU-kommissionens pågående granskning.
Vid ett möte med bland annat jägarorganisationerna bekräftade miljöminister Andreas Carlgren att man avser att ta ett beslut om vargjakt i december, helt i enlighet med tidigare planer.
– Ministern ville ha in synpunkter direkt från oss och det var ett mycket öppet och bra möte. Vi tryckte hårt på sekretessfrågorna när det gäller registrering av jägare. Som jag uppfattade det tog ministern det på stort allvar, säger Solveig Larsson, Jägarnas Riksförbunds ordförande.

Paragraf 28
En annan fråga som också togs upp var problemet med polisens agerande när vargar skjuts med hänvisning till paragraf 28. Vid flera tillfällen har vapnen beslagtagits och skytten – som får förutsättas ha utövat sin lagliga rätt att skydda sina djur – blir omedelbart brottsmisstänkt.
– Jag uppfattade att miljöministern hade stor förståelse för våra synpunkter och att han inte ansåg att det som har skett under året var avsikten med de politiska besluten om paragraf 28, säger Solveig Larsson.