Foto: Shutterstock.com/JRFHenrik Tågmark i JRF-ledningen vänder sig starkt mot att den slopade licensjakten på varg skylls på omfattande illegal vargjakt. Det finns inga bevis för sådana påståenden, invänder han.

”Det finns inga bevis om tjuvjakt”

Hård JRF-kommentar om stoppad vargjakt
Henrik Tågmark i JRF-ledningen reagerar mycket starkt på uttalandet från Naturvårdsverket att den slopade licensjakten på varg beror på omfattande illegal jakt. – Naturvårdsverket har inga eller dåliga bevis för sitt tvärsäkra uttalande att det tjuvskjuts över 50 vargar per år, säger Henrik Tågmark.

Att verket anser att ökad illegal jakt inkräktar på utrymmet för licensjakt skrev Jakt & Jägare här:
Enligt vargexperten Olof Liberg kan det handla om 60-80 vargar som dödas illegalt årligen. Jakt & Jägare rapporterade om det här:
När Naturvårdsverket tillkännagav att licensjakten på varg ställts in var det utan hänvisningar till illegal jakt, utan endast att antalet vargar har minskat i inventeringarna. Jakt & Jägare rapporterade om den nyheten här:

Skyller öppet på illegal vargjakt
Men nu hävdar Maria Hörnell-Willebrand, chef för viltanalysenheten på Naturvårdsverket, att det inte finns någon annan förklaring till nedgången i vargstammen än illegal jakt.
– Vi hittar ingenting naturligt som skulle kunna förklara minskningen de sista tre åren. Det enda som finns kvar som förklaringsgrad är att man illegalt tar bort ganska mycket varg, säger hon till Sveriges Radio.

Saknar stöd för påståendet
Henrik Tågmark från Värmland är förste vice ordförande i Jägarnas Riksförbund (JRF) och ansvarig för rovdjursfrågorna. Han tycker att det saknas stöd för påstående om så omfattande illegal vargjakt.
– Vad jag vet så har ett enda skottskadat vargkadaver hittats de senaste åren. Däremot har det hittats flera skabbangripna vargar och vargar som drunknat, kommenterar han.
Dessutom kan svenska vargar ha ”försvunnit” i revirstrider, eller gått över till Norge.

Har själva största ansvaret
– Om tjuvjakt förekommer bär i så fall Naturvårdsverket, och i viss mån länsstyrelserna, själva största ansvaret genom att gång efter annan motarbeta en förvaltning som riksdagen har bestämt, säger Henrik Tågmark.
Han pekar även på att socioekonomiska hänsyn inte har tagits till stora koncentrationer av varg i län som Värmland. Det är något som borde vägas in istället för att bara påstå att det endast hittats cirka 300 vargar i Sverige och sedan slopa licensjakten helt.
Enligt Henrik Tågmark har Naturvårdsverket förbrukat allt förtroendekapital.
– Man kan lugnt påstå att det har varit många provokativa besked från Naturvårdsverket genom åren. Ett exempel är att verket försett Naturskyddsföreningen med juristpengar i syfte att överklaga vargjaktsbeslut.

En ny jaktmyndighet behövs
Det enda rimliga är att ta bort dessa frågor från Naturvårdsverket och lyfta över ansvaret för bland annat vargförvaltningen till en ny jaktförvaltningsmyndighet, tycker han.
– Behovet är stort av en ny jaktförvaltningsmyndighet, som Alliansen en gång lovade att införa, konstaterar Henrik Tågmark.
Men problem finns även med den regionala, länsvisa, rovdjursförvaltningen, anser han.
– Det är länsstyrelser som inte håller sig till egna satta förvaltningsmål om mininivåer för antalet vargar, eller nekar skyddsjakt i de mest utsatta lägen. Senaste exemplet är fårgården Molstaberg i Stockholms län.

Illegal jakt ska ses i ett större sammanhang
I den mån det ändå förekommer illegal jakt måste det sättas in i ett större sammanhang för att kunna stoppas, poängterar Henrik Tågmark.
– Är det då så konstigt att trängda människor som inte kan utöva varken jakt eller djurhållning, och får sin livskvalitet spolierad, tar saken i egna händer? Vem tror att situationen blir bättre av att stoppa vargjakten helt? undrar han.

Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...