Domare David Viktorsson Harrby säger att han aldrig har varit med om en så uppmärksammad rättegång. Men själva juridiken tycker han inte var speciellt komplicerad.
Foto: Ossian Grahn Domare David Viktorsson Harrby säger att han aldrig har varit med om en så uppmärksammad rättegång. Men själva juridiken tycker han inte var speciellt komplicerad.

Domaren:

”Ingen kan dömas för politiska åsikter”

Enligt rättens ordförande, David Viktorsson Harrby, var det inget komplicerat mål att döma. Rätten var enig och understryker att ingen kan dömas för politiska åsikter.

Bland annat står det i domen att ”Domstolen kommer inte i detta mål, eller i något annat mål, lägga den tilltalades politiska åsikter till grund för bedömningen av ett åtal.”
Domare David Viktorsson Harrby säger som svar på Jakt & Jägares frågor om formuleringen att han ville vara tydlig.
– Man kan inte dömas på grund av politiska åsikter. Jag ville förtydliga det. Det har åberopats en hel del skrifter och powerpoints som enligt tingsrätten är uttryck för politiska åsikter. Själva åsikten kan inte vara kriminell.
Rent rättsligt anser inte David Viktorsson Harrby att målet har handlat om någon speciellt komplicerad juridik.
– I praktiken är bevisningen inte särskilt omfattande. Det tog inte lång tid att gå igenom. Men en så här uppmärksammad rättegång har jag inte varit med om tidigare.
Det var avgörande att åklagaren inte fick använda utsagor från sitt huvudvittne. Hur resonerade rätten?
– Det var inte så komplicerat. Vi har en långtgående fri bevisprövning i Sverige, men just i detta läge finns det också rättigheter som innebär att man inte behöver föra fram uppgifter som berör en själv, säger David Viktorsson Harrby.