Förvaltningsrätten i Luleå ger länsstyrelsen i Västerbotten rätt i deras beslut om licensjakt på lodjur.
Foto: Multipedia / Shutterstock.com Förvaltningsrätten i Luleå ger länsstyrelsen i Västerbotten rätt i deras beslut om licensjakt på lodjur.

Domstol fäller ej lojakt i Västerbotten

Förvaltningsrätten i Luleå har fastställt att länsstyrelsen i Västerbotten gjorde rätt när de beslutade om licensjakt på lodjur.

När länsstyrelsen i Västerbotten tog beslut om licensjakt på nio lodjur överklagades detta av både föreningar och enskilda. 
De överklaganden som gjordes av föreningar avslogs av förvaltningsrätten i Luleå, vilket innebär att länsstyrelsens beslut står fast. 
I de fall där överklaganden gjorts av enskilda har förvaltningsrätten konstaterat att de inte hade rätt att överklaga, och tog därför inte upp dem.
De nio lodjuren fälldes redan under de två första dagarna, vartefter jakten avslutades.