Foto: Shutterstock Skyddsjakten på vandringsvargen som har angripit får vid många tillfällen i södra Sverige har stoppats i väntan på dom.

Domstol stoppar skyddsjakt på varg i Kalmar

Förvaltningsrätten har stoppat skyddsjakten på varg som länsstyrelsen i Kalmar län beslutade om i tisdags. Trots att det har skett fyra vargangrepp på får i länet under en vecka. Det senaste i går.

Det är Svenska Rovdjursföreningen som har överklagat skyddsjaktsbeslutet och fått förvaltningsrätten i Luleå att stoppa jakten i väntan på dom.

Sedan början av september har vargindividen G93-23, som är en avkomma efter en finsk-rysk immigrant i norska Setten 2-reviret, angripit får vid ett stort antal tillfällen i länen Halland, Skåne och Kronoberg och är dessutom misstänkt för att även vara ansvarig för angrepp på får i länen Blekinge och Kalmar.

Vandrar norrut

Angreppen i Kalmar län började i Torsås kommun den 15 november och har därefter fortsatt norrut. Det senaste ägde rum i går strax norr om Mönsterås.

Samtliga fyra angrepp i länet har besiktats av länsstyrelsen som i tisdags för första gången beslutade om skyddsjakt på en varg.

– Utifrån att angreppen har skett under en begränsad tidsperiod samt att de följer ett geografiskt mönster, så bedömer vi att det rör sig om en vandringsvarg som orsakar angreppen och att skyddsjakt är det enda alternativet för att förhindra fortsatt allvarlig skada på tamdjur, säger avdelningschef Anders Karlsson på länsstyrelsen i Kalmar län i ett pressmeddelande.

Men trots att länsstyrelsen bedömer att fastställda riktlinjer för skyddsjakt på en vandringsvarg är uppfyllda och att det inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt har alltså jakten stoppats.

Kostareviret undantas

I sitt pressmeddelande påpekar länsstyrelsen:

”Att tillåta skyddsjakt på en vandringsvarg påverkar inte vargstammens bevarandestatus i Kalmar län då Kostareviret undantas från skyddsjakt.”