Foto: Mostphotos Dovviltet på Gotland är en förhållandevis ny företeelse och länsstyrelsen spår inte att djuren kommer att bli problematiskt många, men man vill kartlägga beståndet bättre.

Dovvilt på Gotland: Länsstyrelsen hoppas på hjälp från allmänheten

Dovvilt sprider sig på Gotland och nu efterlyser länsstyrelsen hjälp från allmänheten. Myndigheten vill få in foton, iakttagelser och kartpositioner för att bättre kunna kartlägga stammens utbredning.

Som Jakt & Jägare tidigare har rapporterat om uppmärksammas dovviltstammen på Gotland, nu har länsstyrelsen iordningställt ett formulär där allmänheten kan rapportera iakttagelser.

Första steg

Myndigheten vill med detta ta ett första steg mot en förvaltningsprocess för arten och få mer kunskap om dess utbredning.

Därför efterfrågar man hjälp och skriver på sin hemsida:

”Du som ser dovvilt på Gotland kan hjälpa oss med kartläggningen genom att ta en bild av djuren och rapportera in din observation via ett formulär på vår webbplats. Där beskriver du vad du har sett, var du har gjort observationen och bifogar din bild och eventuell kartbild.”

Inga problem

Trots spridningen av dovvilt konstaterar länsstyrelsen att djuren sannolikt inte kommer att bli så många att de skapar problem.

– Dovvilt förökar sig och sprider sig relativt långsamt, då de till skillnad från rådjur lever i flock. Att de skulle få en spridning liknande rådjurens är inte särskilt troligt. Nu behöver vi skaffa oss mer kunskap om stammen på Gotland, därefter kan vi gå vidare i förvaltningsprocessen och besluta om eventuella åtgärder om det skulle visa sig behövas, säger Johan Månsson, vilthandläggare på länsstyrelsen i Gotlands län.