Ett sätt att skydda sig mot harpest är att använda myggmedel och skyddande kläder när man är ute i naturen i områden där smittan finns. Tänk också på att använda skyddande handskar när du hanterar fällda harar.
Foto: Mostphotos Ett sätt att skydda sig mot harpest är att använda myggmedel och skyddande kläder när man är ute i naturen i områden där smittan finns. Tänk också på att använda skyddande handskar när du hanterar fällda harar.

Drygt 1 000 fall med harpest 2019

Inte på över 50 år har så många människor i Sverige smittats med harpest som under 2019, då ett stort utbrott ägde rum. Hela 1 048 fall rapporterades till Folkhälsomyndigheten, vilket var nästan tio gånger fler fall än 2018.

Orsaken till sjukdomsfallen är inte känd, men sannolikt var populationerna av värddjur och insekter som kan överföra smitta från värddjur till människa av stor betydelse. I en stor andel av rapporterna angavs också myggbett som smittväg, enligt Folkhälsomyndigheten.

Flest fall i Dalarna och Gävleborg
Det stora utbrottet ägde rum under juli–augusti, det vill säga i samband med att jaktsäsongen drog i gång. Flest fall rapporterades i Dalarna och Gävleborg som tillsammans stod för över hälften av alla fall.
Liksom under normalår rapporterades fler män, 54 procent, än kvinnor smittade med harpest. För båda könen var incidensen högst i åldersgrupperna 40–79 år. Medianåldern var 53 år, men spridningen 1–94 år.
För samtliga fall utom åtta angavs Sverige som smittland.

Vanliga symtom
Vanliga symtom hos människor med harpest är hög feber, ont i huvudet, illamående och att man känner sig sjuk och trött. Man kan också få andra symtom samtidigt. Vilka beror på hur man har fått smittan. Det kan handla om hosta, lunginflammation, infekterade och ömma sår på huden, sår i munnen och besvär från ögonen.
Det är vanligt att få symtom två till fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland kan symtomen komma först efter två veckor, enligt Vårdguiden.