Smittosam harapportering? Sedan harpesten även nått Halland varnas länets harjägare bland annat från att låta hunden komma i kontakt med harar som kan ha smittan.
Foto: Shutterstock.com Smittosam harapportering? Sedan harpesten även nått Halland varnas länets harjägare bland annat från att låta hunden komma i kontakt med harar som kan ha smittan.

Harpesten har nått Halland

Harpesten finns nu från Norrland till Skåne. Det senaste är två fall av harpest som rapporterats i Halland. De sjuka hararna har hittats i Holm och i Älvsered. Sjukdomen kan smitta mellan djur och människa och länsstyrelsen varnar både jägare och övriga i områdena.

FAKTA OM HARPEST

• Harpest orsakas av en bakterie och är en zoonos, vilket innebär att sjukdomen smittar mellan djur och människa.
• Harpest förekommer i hela Sverige, men är relativt ovanlig i Halland.
• Symtomen hos människor är influensaliknande och kan i vissa fall utvecklas till lunginflammation.
• Den vanligaste infektionsvägen för människor är via bett av infekterade myggor. Men infektion kan även ske via till exempel fästingar och genom direktkontakt med sjuka eller döda harar eller andra gnagare. Sjukdomen kan även fås om infekterat kött äts, eller smittat vatten dricks
• Den som smittats av harpest bör söka vård för att få antibiotika.

”Ta inte i misstänkt smittade harar utan handskar. Låt inte heller din hund nosa på sjuka eller döda harar”, meddelar länsstyrelsen i Halland.
Oftast smittar harpest via myggbett.
”Om du ska jaga i ett område där smittan har konstaterats, och det finns färska dokumenterade fall, är det bra att ha täckande klädsel och använda myggmedel”, uppmanar länsstyrelsen

Rapportera till SVA
Fynd av döda harar kan rapporteras till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.
”Det är viktigt att SVA får in rapporter och, när det är möjligt, även prover för undersökning av harpest och andra smittor hos harar som hittas döda”, skriver länsstyrelsen i Halland.
Här hos SVA kan fynd rapporteras:

Även harjägare i Jämtland varnas
Även länsstyrelsen i Jämtland gick i början av september, vid starten för årets harjakt, ut till länets harjägare med en varning till länets harjägare.
I Jämtland har tre fall konstaterats fram till den 30 augusti i år. Dessa tre harar har hittats i Bergs, Ragundas och Strömsunds kommuner.
Förutom att ha skydd mot myggbett är råden till jägarna följande:

Råd till harjägare
• Använd handskar när den fällda harens organ tas ur.
• Tvätta händerna efteråt.
• Upptäcks en stor mjälte och/eller vita prickar i levern ska jägaren inte öppna mer, utan stoppa haren i en påse och sända in haren för analys hos SVA.
• Tillred harköttet ordentligt. Även fryst harkött kan innehålla bakterier.