– Är haren sjuk märker man ofta att den är lite slöare när den springer, tipsar Gete Hestvik, biträdande statsveterinär vid SVA.
Foto: Shutterstock – Är haren sjuk märker man ofta att den är lite slöare när den springer, tipsar Gete Hestvik, biträdande statsveterinär vid SVA.

Inte längre ökad risk för harpest

Årets säsong av harpest var den värsta sedan 1960-talet. Men i slutet av september sjönk antalet rapporterade fall till normala nivåer. Det är alltså de vanliga rekommendationerna som gäller för jägare som ska jaga julhare.

Råd till harjägare

• Använd handskar när den fällda harens organ tas ur.
• Tvätta händerna efteråt.
• Upptäcks en stor mjälte och/eller vita prickar i levern ska jägaren inte öppna mer, utan stoppa haren i en påse och sända in haren för analys hos SVA.
• Rengör slaktkniven, gärna med sprit eller annat desinfektionsmedel.
• Tillred harköttet ordentligt. Även fryst harkött kan innehålla bakterier.

Källa: SVA

Under 2019 har Jakt & Jägare vid flera tillfällen rapporterat om att ovanligt många människor – från Skåne till Norrland men främst i regionerna Dalarna, Gävleborg och Örebro – har insjuknat i harpest.
Sedan slutet av september har dock antalet rapporterade sjukdomsfall varit nere på normala nivåer, enligt Folkhälsomyndigheten.

Smittar via insektsbett
Harpest orsakas av en bakterie. Den vanligaste infektionsvägen för både människa och hare är via bett av infekterade myggor eller fästingar, eller genom direktkontakt med sjuka eller döda harar eller gnagare, eller genom att man äter infekterat kött eller dricker smittat vatten.
– Smittade harar blir akut sjuka och dör snabbt, förklarar Gete Hestvik, biträdande statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Liten risk för smitta
När frosten kommer och myggorna försvinner avtar också harpesten. SVA får nu inte in fler smittade harar än vanligt och risken för att smittas anses liten.
– Är haren sjuk märker man ofta att den är lite slöare när den springer. De flesta har dessutom små vita prickar i levern och mjälten, tipsar Gete Hestvik.
Hon tycker att harjägare ska följa de vanliga rekommendationerna och till exempel alltid använda handskar vid passning av hare.

Symtom hos människa
Symtomen hos människa är influensaliknande och kan i vissa fall utvecklas till lunginflammation. Den som har smittats av harpest bör söka vård för att få antibiotika.