Hittills i år har 436 människor fått harpest, som ökat snabbt. Sjukdomen finns annars främst bland gnagare och harar, både fält- och skogsharar. Men människor kan även få harpest via myggor.
Foto: Shutterstock.com Hittills i år har 436 människor fått harpest, som ökat snabbt. Sjukdomen finns annars främst bland gnagare och harar, både fält- och skogsharar. Men människor kan även få harpest via myggor.

Nu över 430 fall av harpest

(UPPDATERAD) Antalet fall av harpest, tularemi, som drabbat människor ökar snabbt. Under tisdagen hade 436 sjukdomsfall hos människor inrapporterats till Folkhälsomyndigheten. Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, fortsätter det att hittas döda harar som kan ha tularemi. Men i höst kyls smittoläget ner när myggen försvinner.

Det kan jämföras med att för knappt två veckor sedan, den 9 augusti, hade 160 sjukdomsfall inrapporterats i år.
– Anmälningarna kommer in löpande från landets smittskydd, säger säger Rikard Dryselius, utredare vid Folkhälsomyndigheten, till Jakt & Jägare.
Flest anmälningar har kommit in från Dalarna, som hittills i år har rapporterat in över 170 fall. Gävleborg har över 100 inrapporterade fall. I dessa båda regioner kommer flest rapporter in från Mora respektive Ljusdal. 

Flest fall i Mellansverige
Ganska många fall har även rapporterats in från Örebro län, 35 hittills i år. Under de senaste två veckorna har det kommit in ett 20-tal anmälningar från Norrbotten. Sammantaget är det i Mellansverige som de klart flesta hittills har insjuknat.
• Får ni in många frågor från allmänheten om harpest?
– Varken utredarna eller presstjänsten har fått in frågor från allmänheten. Däremot har medierna hört av sig, svarar Rikard Dryselius.

Stor dödlighet hos harar
Harpest kallas även tularemi. I Sverige konstaterades tularemi i början av 1930-talet.
Dödligheten är stor hos harar, men låg för människor i typ B av harpest som finns i Skandinavien. Undantaget gäller sjukdomsdrabbade människor som har andra allvarliga sjukdomar.
Vid tularemi insjuknar patienten akut med hög feber, huvudvärk och illamående.

Harar och myggor kan smitta
Den som smittats via direktkontakt med ett sjukt djur, ofta hare, eller via insektsbett, får i regel ett sår lokalt. De näraliggande lymfknutorna förstoras och blir ömma. Personer som har smittats via luftvägarna insjuknar i lunginflammation. Vid intag av smittat vatten insjuknar människor även med sår i munnen och svalget.

Inga exakta siffror från SVA
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, fortsätter samla in rapporter om vilda harar som hittats döda i naturen. En del av de döda djuren har sänts in till SVA för undersökning, där det visat sig att fler harar fått tularemi. Hur många kan inte SVA uppge.
– Vi har inte statistik att redovisa i absoluta tal under olika perioder – det kräver en stor arbetsinsats, förklarar pressekreteraren Mikael Propst.

Smittoläget kyls ner i höst
Han meddelar dock att enligt en viltexpert på SVA väntas fortsatta fynd en bit in på hösten, men att det lugnar ner sig när kylan kommer och myggen försvinner som smittspridare.
Även hundar som nosat på en smittad eller död hare med harpest kan vara smittobärare. Hundarna själva berörs däremot vanligtvis inte av smittan.