Dubbelt så många kvinnliga jägare

På de senaste 20 åren har det blivit dubbelt så många kvinnliga jägare. Mattias Boman och Leif Mattson forskar vid lantbruksuniversitetet SLU och har gjort en stor kartläggning av den svenska jägarkåren.

4 900 jägare och skogsägare har fått svara på olika frågor. Samma frågor ställdes även år 1986. Nu ska svaren sorteras och slutsatser ska dras, men preliminära resultat har presenterats.

Kartläggningen visar att antalet kvinnliga jägare är dubbelt så många jämfört med för 20 år sedan.

– Det ska bli spännande att analysera materialet och se vad ökningen av kvinnliga jägare betyder. Om de har andra viltpreferenser än män, säger Leif Mattson till ATL.

Undersökningen visar också att jägarna är också bättre utbildade numera än i mitten av 1980-talet.

Sedan dess har även nya viltarter som vildsvin, kronhjort och dovhjort har etablerat sig, samtidigt som rovdjuren ökar, särskilt björn.

Fortfarande är det jakten på älg, rådjur och hare som är vanligast och de vilt som tillägnas flest jaktdagar. De står för ungefär tre fjärdedelar av jaktvärdet.

På fjärde plats ligger räv, som för 20 år sedan var hårt drabbad av skabb och därmed inte jagades på samma sätt.