Skadorna som gråsälen orsakar är allvarliga och pågående, anser tjänstemännen på Naturvårdsverket.
Foto: Shutterstock Skadorna som gråsälen orsakar är allvarliga och pågående, anser tjänstemännen på Naturvårdsverket.

Dubblerad sälkvot i Skåne

Naturvårdsverket dubblar kvoten gråsälar som får skjutas i skyddsjakt i Skåne.

Den ursprungliga tilldelningen på 15 sälar är redan skjuten och nu meddelar verket att ytterligare 15 sälar får fällas.
Verkets bedömning är att de skador sälstammen förorsakar yrkesfisket är såväl allvarliga som pågeånde. Jakten får pågå till den 31 december.