Foto: Tommy Andersson Tingsrätten har sagt sitt och den åtalade frias helt från brott i samband med jaktolyckan i Örebro.

Eftersöksjägare frias för hagelskott som träffade jaktkamrat

En jägare som träffade sin mångårige jaktkamrat med hagel under ett trafikeftersök frias av Örebro tingsrätt. Domstolen anser inte att mannen varit tillräckligt försumlig för att straffas.

Som Jakt & Jägare har rapporterat inträffade jaktolyckan i oktober 2022. Ett rådjurskid hade blivit påkört i ett tätbebyggt område i Örebro.

Fick samtal

Den friade, en man i 80-årsåldern, fick samtal från polisen och åkte till olycksplatsen tidigt under morgonen. Där tog han kontakt med målsägaren, en man som han jagat tillsammans med under 25 år, för att planera eftersöket. Båda bar reflexväst.

Den senare skottskadade mannen skulle med sin hund driva fram rådjuret mot den friade mannen som efter ett tag såg en bock och en get med ett kid – det trafikskadade djuret. Till slut kunde han skjuta och beskriver i förhör hur han träffade rent. När han kontrollerade det dödade djuret kom jaktkamraten fram och berättade att han skottskadats.

Den skadade mannen har beskrivit att han fick syn på rådjuret och följde efter det. Plötsligt small det och mannen såg blod på handen och förstod att han träffats. Det var en nivåskillnad mellan honom och skytten och sikten var skymd av buskage och högt gräs. Hagel träffade i den skadades finger, ben och hals. Han hade ont i ett par veckor och gick gipsad.

Grovt vållande

Enligt åtalet yrkade den skadade att skytten skulle betala 45 000 kronor i skadestånd. Merparten, 40 000 kronor, avsåg kränkningsersättning.

Åklagaren i målet yrkade att skytten skulle fällas för grovt vållande till kroppsskada och att hans gevär och ammunition skulle förverkas.

Mannen medgav att han skjutit men bestred brott då han menade att han ”inte agerat oaktsamt eller gjort sig skyldig till försummelse av allvarligt slag samt att det inte heller varit fråga om ett medvetet risktagande när han avlossade skottet”.

Alla punkter

Tingsrätten i Örebro har nu friat skytten på alla punkter och avslår begäran om skadestånd. Rätten konstaterar först att båda männen är ”kunniga och erfarna jägare” och att detta även gäller i samband med eftersök efter trafikskadat vilt, de har haft en inarbetad gemensam metod.

Därefter skriver man i domskälen att det ”inte framgår av brottsplatsundersökningen var rådjuret sköts och inte heller har platsen för (den skadades) placering närmare utretts vilket är en brist i utredningen”.

Avslutningsvis fastslås:

”Slutsatsen blir därför att det inte kan läggas (den friade) till last att han, när skottet avlossades, har brustit i uppmärksamhet och skicklighet på ett sådant sätt att han gjort sig skyldig till försummelse av allvarlig art som ska medföra straffansvar för vållande till kroppsskada. Åtalet ska därför ogillas.”