Norska regeringen gav i går måndag bakläxa till rovviltnämnderna som beslutat att tre vargflockar skulle skjutas i den så kallade vargzonen vid gränsen till Sverige. Endast de två-tre vargarna i Slettåsflocken får fällas.
Foto: Mostphotos Norska regeringen gav i går måndag bakläxa till rovviltnämnderna som beslutat att tre vargflockar skulle skjutas i den så kallade vargzonen vid gränsen till Sverige. Endast de två-tre vargarna i Slettåsflocken får fällas.

En flock i Norges vargzon får skjutas

Norska regeringen har gett besked igår om att endast en vargflock inom den så kallade vargzonen får skjutas. Det blir ”bakläxa” för de norska rovviltnämnderna som gav grönt ljus för att tre flockar i zonen skulle fällas,

Det är den så kallade Slettåsflocken, som finns nära gränsen till Värmland i Tysil-området, som får fällas.
Det är första gången vargjakt tillåts inne i vargzonen.
Att tillståndet begränsas till Slettåsflocken beror på att dessa vargar länge ”gett en högre konfliktnivå” än andra vargar, enligt klimat- och miljöminister Ola Elvestuen (V).

Endast två-tre vargar kvar i reviret
Det är inga valpar i reviret som endast har två-tre vargar, enligt Verdens Gang, VG.
Vargzonen, vid gränsen till Dalarna och Värmland, motsvarar cirka fem procent av Norges yta och är ett sorts reservat för vargstammen som ska ligga på 40 till 60 vargar. I resten av Norge prioriteras tamdjurshållningen, där många får betar fritt.
Från 1 den oktober tilläts dessutom licensjakt på 26 vargar utanför vargzonen, just för att freda boskapsskötseln.

Stora skillnader mot Sverige
Skillnaden i vargpolitik mellan Sverige och Norge är markant. Sverige ska ha minst 300 vargar och i januari nästa år är licensjakten på varg slopad. I januari 2018 var det licensjakt i Sverige i fem län på 22 vargar.
I grunden handlar det om att Sverige låtit EU begränsa vargförvaltningen genom att följa EU:s habitatdirektiv. Norge följer Bern-konventionen.
Norge betalar även jägare som utför samhällets uppdrag att fälla vargar. Fem miljoner norska kronor har avsatts i nästa års budget hos Statens naturoppsyn (SNO) till det kommunala jaktlag som sköter förvaltningen.