Klimatförändringarna innebär att strandade isbjörnar på Island kan bli en allt vanligare företeelse.
Klimatförändringarna innebär att strandade isbjörnar på Island kan bli en allt vanligare företeelse.

En till isbjörn strandade på Island

Häromdagen strandade en isbjörn på Island. Det är den andra på kort tid som kommit med strömmarna, och den kommer troligtvis björnen att skjutas. Smältande isar i Arktis innebär att det kan bli en allt vanligare händelse.

– Den lär gå samma öde till mötes som den isbjörn som flöt i land för några veckor sedan och lär bli skjuten om någon dag. En isbjörn på Island går inte ihop med fårnäringen, säger Tom Arnbom, isbjörnsexpert på Världsnaturfonden, till TT.

Tom Arnbom tror att björnen flöt på ett isflak och simmade sista biten in till land. Det är väldigt ovanligt med isbjörnar på Island. Det blir nog vanligare nu på grund av klimatförändringen, förutspår Tom Arnbom.

– Det sker en extremt snabb avsmältning av havsisen i Arktisområdet, betydligt snabbare än vad alla experter förutspått. Det finns prognoser som säger att havsisen i sommar kan bli 60 procent mindre än normalt i det här området. Det är skrämmande, säger Tom Arnbom till TT.

Helt beroende av havsisarna

För att kunna jaga föda är isbjörnarna beroende av havsisarna.

– Isbjörnar äter inte bär och grönt som andra björnar utan livnär sig enbart på kött, främst sälar. Med allt mindre sommarisar försvåras möjligheterna att hitta föda och det finns farhågor om att två tredjedelar av isbjörnsstammen kan vara borta år 2050, berättar Tom Arnbom.

I hela världen finns närmare 25 000 isbjörnar. Isbjörnen som strandade på Island hör till den population som finns i Grönlandsområdet.