Endast kalvjakt väcker jägarkritik

I Halland vill länsstyrelsen minska jakttrycket på de vuxna älgarna. Nu har de beslutat att ett antal A-områden ska göras om till E-områden, där man bara får fälla kalv.
Både E- och A-områden har en jakttid på 70 dagar.

– Det är en handfull företrädare för A-områden som vänt sig till länsrätten och överklagat besluten, säger Staffan Bengtsson, tillförordnad chef vid enheten för naturvård och miljöövervakning vid länsstyrelsen, till Hallandsposten.

Det största missnöjet är att jägarna mister möjligheten att fälla vuxna älgar. Många av dem som klagar vill ha sitt A-område omvandlat till B-område, där man får fälla en vuxen älg men bara under en enda dag.

Flera har överklagat

– Dels har vi fått en del överklagningsärenden och dels så räknar vi med att fler kan komma in. Därför har vi skrivit till länsrätten och förklarat ett antal juridiska frågor kring jakten och vår syn på hur älgstammen bör förvaltas, säger Staffan Bengtsson till Hallandsposten.

Den allmänna uppfattningen hos allt fler jägare och viltvårdare är att kalvavskjutningen måste öka jämfört med avskjutningen av vuxna älgar.

Enligt länsstyrelsen bör minst 50 procent av avskjutningen bestå av kalv. I dagsläget är siffran 20 procent kalv på A-licensområden och 16 procent på B-områden.

Ska öka älgstammen

Därför är det av yttersta vikt att jakttrycket minskar på vuxna och könsmogna individer för att öka älgstammen, anser länsstyrelsen.

Halland har den största andelen B-områden i landet, om man ser till länets yta. Det finns cirka 1 000 B-områden i länet, jämfört med Kronobergs län som bara har 200.

Länsstyrelsen anser att B-områdena numera är en försvårande faktor i arbetet att öka älgstammen. Tidigare, när stammen var stark, utgjorde dessa områden inga problem.