Jägare har svårt att bli av med vildsvinskött med de nuvarande reglerna. Nu begär JRF enklare köttregler.
Jägare har svårt att bli av med vildsvinskött med de nuvarande reglerna. Nu begär JRF enklare köttregler.

Enklare regler om vildsvinskött

Jägarnas Riksförbund (JRF) begär hos regeringen att det blir enklare regler för att avyttra vildsvinskött. Enligt JRF ska Livsmedelsverkets vägledning för övrigt frilevande klövvilt tillämpas när jägare levererar mindre mängder vildsvinskött. Enda tillägget bör vara att den som tar emot vildsvinsköttet alltid får en kopia om utfört trikintest på det fällda vildsvinet.

JRF har konstaterat att enskilda jägare har för stora svårigheter att avyttra vildsvinskött.

– Det har tyvärr lett till en viss svarthandel. Det begränsar även jakten, särskilt inom vildsvinstäta områden, kommenterar riksviltvårdskonsulenten Ulf Kallin på JRF.

– Gällande regelverk, och okunskapen kring detta, medför även att många omedvetet begår regelbrott när de bjuder vänner på vildsvinsmiddag eller skänker bort en stek, tillägger han.

 

Mindre mängder viltkött

Enligt Livsmedelsverket ”Vägledning om jägarens direkta leveranser av små mängder vilt och kött av vilt” kan en enskild jägare avyttra mindre mängder av vilt.

Det kan antingen ske i form av helt opälsat vilt eller som mindre mängder styckat vilt.

Undantaget är björn, vildsvin och frilevande hjortar i hägn. Nu vill alltså JRF få bort vildsvinen från undantaget och jämställa svinköttet med till exempel rådjurs- och älgkött.

Enda skillnaden att svinköttet ska överlämnas tillsammans med ett trikinintyg.