Ett lodjur i Vilhelmina får skjutas

Vilhelmina södra sameby har ansökt om skyddsjakt på ett lodjur och länsstyrelsen säger ja, skriver SVT Västerbottensnytt.

Tillståndet medgavs eftersom lodjur orsakar skada och olägenhet för renskötseln och gäller för ett ensamt vuxet lodjur. Kommer en hona med unge får denna inte skjutas.
Skyddsjakten är tillåten mellan den 12 till 26 mars.