EU-dom gynnar vargjakt?

I dag har EU-domstolen konstaterat att Århuskonventionens regler om tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor inte har någon direkt effekt i EU-rätten. Det innebär att EU-kommissionen inte har någon rätt att lägga sig i EU-länders regler för överklaganden, vilket i sin tur innebär att Förvaltningsrätten i Karlstad gjorde fel när de stoppade licensjakten på varg, skriver Svenska Jägareförbundet i ett pressmeddelande.

Jägareförbundet har hävdat att Förvaltningsrätten inte hade rätt att stoppa årets vargjakt. Länsstyrelsens beslut ska enbart kunna överklagas till Naturvårdsverket, vilket Förvaltningsrätten ifrågasatt med hänvisning till EU-rätten. Detta argument har nu underkänts av EU-domstolen i ett annat ärende, säger Bo Sköld, generalsekreterare för Jägareförbundet, i pressmeddelandet.
Det är fastställt i två domar att Århuskonventionen inte implementerats i EU-rätten. Det innebär att medlemsländerna själva får bestämma hur de ska hantera konventionen. 

Svensk lagstiftning ska gälla
EU-domstolen har fastställt att Århuskonventionen ger myndigheter och inte bara domstolar rätt att vara instans för överklaganden. Det är därmed svensk lagstiftning som ska gälla vid överklaganden av beslut, till exempel om licensjakten på varg. Enligt svensk lagstiftning är det Naturvårdsverket som ska avgöra överklaganden och inte domstolar.
– Vi utgår ifrån att Kammarrätten i Göteborg underkänner Förvaltningsrättens inhibering av vargjakten och därmed kan vi inleda licensjakten omedelbart. Jägareförbundet uppvaktade i måndags kommissionen för att påtala att de gör fel i att driva en process mot Sverige i den här frågan. EU-domstolen har nu bekräftat vår uppfattning, säger Bo Sköld i pressmeddelandet.