EU griper in för att stoppa CWD

EU förbjuder att renar och andra hjortdjur flyttas från Norge till Sverige, för att förhindra spridning av sjukdomen CWD, rapporterar P4 Gävleborg.

CWD, som betecknas som galna ko-sjukan hos vilda djur och renar, har konstaterats i fyra fall i Norge. 
Smittan kartläggs i både Sverige och Norge och EU:s beslut ska förhindra ytterligare spridning av sjukdomen. EU-beslutet berör bland annat kommunerna Nordanstig, Hudiksvall och Söderhamn där det finns renbetesland där renbeten nyttjats när snöförhållandena varit svåra i fjälltrakterna.