Vargrivet får på en fäbod. Fäbodbrukarna varnar för att vargstammen hotar att utplåna tusenåriga biotoper som präglats av fäbodarna.
Foto: Bertil Johansson, VSbF Vargrivet får på en fäbod. Fäbodbrukarna varnar för att vargstammen hotar att utplåna tusenåriga biotoper som präglats av fäbodarna.

Fäbodbrukare: Proffsjägare bör skjuta bort problemvargar

Fredagen den 20 mars laddar bland andra jägarna, fäbodbrukarna och rovdjursförespråkarna upp för remissmötet i riksdagshuset. Då har alla remissinstanser sin chans att träffa miljödepartementet och ge synpunkter på Naturvårdsverkets förslag om hur vargfrågorna ska tacklas. Fäbodbrukarna vill ha en sorts yrkesjägare, specialiserade på att skjuta bort problemvargar.

Fäbodbrukarna i Gävleborg och Värmland förespråkar i sitt remissvar förvaltningsjakt på varg enligt ett system som tillämpas i Lettland. Problemvargar, som börjar ta tamdjur, ska skjutas bort av en speciell grupp förvaltningsjägare, anser Gävleborgs fäbodförening, GFF.
”Det är fel att överlåta beskattningen av skyddsvärda rovdjursstammar till privata jägare enligt ett licenssystem och kalla det förvaltningsjakt. Det är naivt att tro att systemet är optimalt”, skriver GFF.
Skyddsjakt ska ske på de rovdjur som direkt hotar liv, människors trygghet, egendom och försörjningsmöjligheter, tycker fäbodbrukarna. 

Problemdjur elimineras
”Målet för en ren förvaltningsjakt är att ett urval förvaltningsjägare, genom ständig närvaro i rovdjursreviren och kontakter med lokalbefolkningen, lär känna rovdjuren och kan förutse problem och avgöra vilka individer som tenderar att ge störningar. Genom en ren förvaltningsjakt kan problemdjur elimineras innan behov av skyddsjakt uppstår. Målet för en god rovdjursförvaltning är att ta bort skyddsjakten”, anser fäbodbrukarna.
I övrigt påpekar de att det är viktigt att ha ett ekosystemtänkande i vargfrågan. Fäbodbrukets särskilda ekosystem hotas av vargarna.

Gamla lantraser hotas
”I första hand de många typerna av skogsbeten, men även de varianter av biotoper, som är betingade av markens tusenåriga skötsel för mulbete och slåtter och gett villkor för en mängd arter som inte kan leva vidare utan hävden. Till detta kommer fäboddjuren, gamla lantraser”, kommenterar GFF.
”Som art är vargen inte hotad, men det är fäbodbrukaren och hans ekosystem”, sammanfattar de.
Eftersom fäbodkulturen är mer hotad än renskötseln måste också betydligt större hänsyn tas till fäbodbruket än som hittills skett, anser fäbodbrukarna i Gävleborg och Värmland.