Havsörnarnas häckning räcker inte som argument när fågelskådarnas förening vill stoppa framtida skyddsjakter på skarv, slår kammarrätten fast i en dom.
Foto: Göran Ekström Havsörnarnas häckning räcker inte som argument när fågelskådarnas förening vill stoppa framtida skyddsjakter på skarv, slår kammarrätten fast i en dom.

Fågelskådare förlorar om skarvjakt

Havsörnarnas häckning räcker inte som argument

Förra årets skyddsjakt på skarv i Stockholms skärgård var rätt. Det slår kammarrätten fast i en dom sedan ornitologerna i SOF försökt hävda att det saknas belägg för att skarvarna skadar fiskebeståndet. Det håller inte heller att påstå att havsörnarnas häckning spolieras av skarvjakt, anser kammarrätten.

Fågelskådarnas förening påstod även att för många skarvjägare gjorde att havsörnarnas häckning kunde spolieras.
Förvaltningsrätten avslog dock SOF-överklagandet av Naturvårdverkets skyddsjaktsbeslut. Då gick fågelskådarföreningen vidare till kammarrätten för att få ett vägledande beslut inför framtida beslut om skarvjakt som kunde påverka läget för havsörnarna.

Jakttider och jaktområden var rätt
Kammarrätten slår fast att både länsstyrelsen och Naturvårdsverket gjort rimliga avvägningar för när skyddsjakt på skarv tillåts. Jakten har heller inte fått ske i områden som kan ses som särskilt viktiga för häckande havsörnar, rapporterar Norrtelje Tidning om beslutet i kammarrätten.