I Jämtland är älgjakten fortfarande billigast, åtminstone om man ser till fällavgiftens storlek.
Foto: Shutterstock I Jämtland är älgjakten fortfarande billigast, åtminstone om man ser till fällavgiftens storlek.

Fällavgifterna för älg varierar mycket

För första gången på 20 år höjer länsstyrelsen i Jämtland fällavgiften för älg. Men avgiften för kalv förblir oförändrad och länet har fortfarande landets lägsta fällavgifter.

Älgförvaltningen ska vara självfinansierande och ett eventuellt överskott kan sökas som bidrag ur älgvårdsfonden, till exempel till skjutbanor eller ungdomsverksamhet.
Men i Jämtland som under två decennier har haft landets lägsta fällavgift, på 250 kronor för vuxna djur och 50 kronor för en årskalv, finns oro för en sinande kassa.
Därför höjs nu fällavgiften fur vuxna älgar till 300 kronor – för kalvar gäller 50 kronor också i fortsättningen.

”Kostnader för digitalisering”
Så här kommenterar Jerk Sjöberg, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen beslutet:
– Vi har därför gjort en prognos för älgvårdsfondens utveckling över tid och kan konstatera att älgvårdsfonden riskerar att urholkas om fällavgifterna inte justeras. Vi behöver bland annat ta hänsyn till den allmänna kostnadsutvecklingen och kostnader för digitalisering, som på sikt leder till effektivisering.

Billigast och dyrast
Enligt de senaste uppdateringarna på länsstyrelsernas hemsidor är skillnaderna stora mellan fällavgifterna i de 20 län där älg jagas. 
Från norr till söder följer här de aktuella priserna med vuxna djur först och sedan kalvar.

Norrbotten: 400 kr, 100 kr
Västerbotten: 400 kr, 100kr
Jämtland: 300 kr, 50 kr
Västernorrland: 300 kr, 100 kr
Gävleborg: 450 kr, 150 kr
Dalarna: 450 kr, 100 kr
Västmanland: 900 kr, 150 kr
Uppsala: 700 kr, 100 kr
Stockholm: 1 000 kr, 250 kr
Södermanland: 1 200 kr, 400 kr
Örebro: 850 kr, 200 kr
Värmland: 750 kr, 150 kr
Västra Götaland: 1 000 kr, 200 kr
Östergötland: 850 kr, 100 kr
Jönköping: 750 kr, 100 kr
Kalmar: 1 000 kr, 100 kr
Halland: 1 000 kr, 100 kr
Kronoberg: 900 kr, 100 kr
Blekinge: 1 000 kr, 100 kr
Skåne: 1 000 kr, 100 kr