Fälls för dödsfallet i Kolmården

Tingsrätten håller förre zoologiske chefen och Kolmårdens djurpark ansvariga för att en djurskötare dödades av vargar. Påföljden för zoologiske chefen blir villkorlig dom och dagsböter. Djurparken ska betala 3,5 miljoner kronor i böter, rapporterar TT.

En kvinnlig djurskötare dödades 17 juni 2012 av vargarna i Kolmårdens publika varghägn. Hon var ensam inne i hägnet utan kommunikationsradio eller larm när vargarna gav sig på henne.
Tingsrätten menar att såväl företaget som den förre zoologiske chefen hade ansvar för arbetsmiljön och för att förebygga olyckor. Rätten finner att det funnits brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet i djurparken.
Under förhandlingarna i tingsrätten ägnade åklagaren mycket tid till att beskriva hur djurparksledningen ignorerat tecken på att vargarna kunde bli aggressiva mot både personal och besökare.