Foto: Shutterstock Den växande vargstammen sätter sin prägel på fårböndernas verksamhet. Speciellt i Skåne och Västra Götaland rapporteras frekventa vargangrepp.

Fårbönder hoppas på sms-larm mot varg

Den ökande vargstammen slår hårt mot fårbönderna, många har redan lämnat branschen. I Mälardalen som drabbats i stor utsträckning hoppas LRF på hjälp från länsstyrelsen med att inrätta en effektiv larmkedja när vargen är framme.

Tomas Olsson, ordförande för LRF Mälardalen, har själv ett 1 000 lamm i sin verksamhet. Han har sett varg i närheten av hagarna, men inte själv drabbats av angrepp.

Största problemen

– Jag håller ju till utanför Siggeforareviret, de största problemen härrör från det reviret, det har varit en rad angrepp över tid, säger han och tillägger:

– Främst är det fårägare som drabbas, men också de som har nöt och hästar får sina djur skrämda. Det finns en mycket stor frustration bland djurägarna.

Tomas Olsson berättar om ett återkommande mönster.

– Först försvinner viltet i samband med en vargetablering. Nästa steg är att de små fårägarna ger upp en efter en. Sedan sprider sig vargarna till nästa plats, det är ju sagt att vi ska ha dem i princip överallt.

Snabb larmkedja

Enligt Tomas Olsson har Skåne och Västra Götaland seglat upp som nya problemområden med återkommande vargangrepp mot framför allt fårbesättningar.

Lokalt i Mälardalen uppvaktar LRF länsstyrelsen med krav på en sms-kedja så att djurägare snabbt kan larmas då vargar rör sig i närheten.

– Det startade med en motion som vi fick till regionstämman i våras, vi har inte fått svar från länsstyrelsen än. Visst går det att köra på ändå, men det är länsstyrelserna som har överblicken och ofta bäst information, därför är den viktig att få med.

Hela landet

I förlängningen hoppas Thomas Olsson att sms-kedjorna ska bli fler och spridas över hela landet.

– Vi är ju medvetna om att detta inte är något nytt, men det går alltid att utveckla. Som det är nu är det rent sorgligt. Många i fårbranschen tappar framtidstron och klappar igen. Det är väldigt synd eftersom Sverige har ett fantastiskt klimat för lammproduktion och det finns en stor efterfrågan på lokalt kött.