Foto: Shutterstock Vargen vandrade upp från Skåne och Halland, där den också rivit tamdjur, till Kronoberg där den angripit får vid två bekräftade tillfällen.

Fårdödande varg i Kronoberg klassas som ”särskilt skyddsvärd”

En ”särskilt skyddsvärd” varg ligger bakom två vargangrepp i Kronoberg i början av november. Prover från ett tredje angrepp har inte analyserats, men kommer det från samma varg är skyddsjakt aktuellt – men djurets speciella status komplicerar.

Det var den 1 november som angreppen i Kronoberg började. Då dödades tio får i samband med en vargattack i utanför Urshult.

Nästa attack

Den 3 november inträffade nästa vargattack som kostade ett får livet utanför Älmeboda, nära gränsen mot Blekinge.

Den 4 november dödades två får och ett skadades i samband med ett vargangrepp.

Länsstyrelsen i Kronoberg går nu ut med information om dna-analyser visar att de två första angreppen orsakades av en genetiskt ”särskilt skyddsvärd” varg. Proverna från det tredje angreppet är ännu inte analyserade.

Går att knyta

Om det senaste angreppet går att knyta till samma ”viktiga” varg som orsakade de två första angreppen är kriterierna för skyddsjakt uppfyllda. Dessutom har den aktuella vargen tidigare angripit tamdjur i Halland och Skåne.

Sedan konstaterar länsstyrelsen att man inte vet var vargen befinner sig, men den kan ha lämnat länet.

Eventuell jakt

Frågan om en eventuell skyddsjakt kompliceras av vargindividens speciella status som ”särskilt skyddsvärd” – därför rådgör länsstyrelsen med Naturvårdsverket inför ett beslut i frågan.

– Med tanke på hur skyddsvärd just denna varg är blir beslutet svårare, säger vilthandläggare Magnus Lundmark till Smålandsposten.