Foto: Mostphotos "Bristen på anpassning av avskjutningen efter rådande förhållanden riskerar att leda till en drastisk sänkning av älgstammen. I områden där älgstammen redan är låg och där rovdjuren tar sin andel av den årliga återväxten är risken stor att det inte går att bedriva jakt alls", säger Jonas Nordström, vilthandläggare på länsstyrelsen i Dalarna.

Färre kalvar – negativ trend i älgskogen

I Dalarna låg det planerade jaktuttaget på 6 631 älgar, medan bara drygt 5 000 djur sköts under säsongens älgjakt – en måluppfyllning på omkring 75 procent.

– Vi är vana vid ganska hög måluppfyllning och ligger vanligtvis på en bra bit över 90 procent. Men förra året såg vi en minskning och i år har vi krupit ner ytterligare, säger Jonas Nordström, vilthandläggare på länsstyrelsen i Dalarna, till Jakt & Jägare.

Färre ungar i dag

Framför allt är det på kalvsidan som en negativ förändring noteras, vid jaktstarten har varje ko färre ungar än tidigare.

Vad detta beror på är emellertid oklart.

– Både varg och björn äter ju kalvarna. Men faktum är att det blir färre kalvar också i områden utan vargrevir och med ganska få björnar, detta händer i hela Sverige. Det är klart att älgen minskar mer i områden med rovdjur, men det är tveksamt om problematiken i sin helhet går att koppla till rovdjuren.

Jonas Nordström efterlyser mer forskning. För närvarande är det inte klarlagt om det minskade antalet kalvar beror på färre födslar, eller på att färre kalvar överlever fram till jakten.

”Kräver kunskap”

– Man undersöker inte reproduktionen för närvarande, här finns helt klart ett utrymme för forskarna.

Men den minskande älgstammen resulterar inte i en tydlig minskning av betesskadorna på tall. För Dalarnas län som helhet ligger skadenivån stabilt på ett treårsmedelvärde på tio procent.

– Det blir allt tydligare att en omfattande sänkning av älgstammen inte med självklarhet leder till minskade skogsskador i motsvarande omfattning. I stället måste skogliga åtgärder för att öka mängden älgfoder utföras i större utsträckning än idag om älgförvaltningsområdena vill minska betesskadorna i de områden där älgstammen inte kan sänkas mer, säger Jonas Nordström.

Hur orolig tycker du att man ska vara som jägare över älgstammens tillbakagång?

– För Dalarnas del tycker jag inte att man ska vara orolig för stammen i länet som helhet, men i vissa områden är situationen allvarlig, säger Jonas Nordström och tillägger:

– Generellt hoppas jag att jägare och markägare agerar klokt i de områden där det är extra viktigt.