Att söka licens på en kombibock brukar gå bra. Men handlar det om ett extra hagelpipset har polisen börjat kräva in en särskild behovsmotivering, som inte behövs enligt vapenlagstiftningen.
Foto: Anders Ljung Att söka licens på en kombibock brukar gå bra. Men handlar det om ett extra hagelpipset har polisen börjat kräva in en särskild behovsmotivering, som inte behövs enligt vapenlagstiftningen.

Fel att behöva motivera hagelpipset

I Västra Götaland har polisens vapenhandläggare börjat kräva in behovsmotiveringar när jägare ansöker om licens för hagelpipset till kombibössor.
– Polisens hantering av de här ansökningarna är onödigt strikt och vapenlagstiftningen kräver inte detta, säger Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent hos Jägarnas Riksförbund, JRF.

– I stället för att hitta på egna tolkningar och krångligare regler borde polisen se till det regelverk som funnits och fungerat länge och medge licens för dessa pipset, kommenterar Jens Gustafsson.
JRF-konsulenten har noterat att det onödiga krånglet satts i system hos polismyndigheten.
– Det har visat sig vid ett flertal tillfällen den senaste tiden att vapenhandläggarna hos polisen i Västra Götaland gör en egen tolkning av föreskrifterna, säger han.

Kräver att behovet motiveras
När jägare har ansökt om licens för ett kombinationsvapen med extra hagelpipset kräver polisen att de ska göra en behovsmotivering för hagelpipsetet om de redan har ett hagelgevär.
– Sedan länge har det fungerat så att en jägares fyra första vapen ryms i den ordinarie vapengarderoben. Därmed krävs ingen motivering, oavsett om det handlar om fyra liknande vapen eller fyra vapen som fyller olika syften, förklarar Jens Gustafsson.
En jägare har alltså kunnat köpa till exempel fyra hagelgevär utan att särskilt motivera varje vapen.

Motivering för femte och sjätte bössan
– För att få inneha ytterligare två vapen har jägaren avkrävts en motivering över vilka behov som de nya vapnen fyller som tidigare vapen inte gör. Andra vapendelar, till exempel pipor, är förvisso licenspliktiga men har inte krävt någon motivering, kommenterar JRF-konsulenten.
I stället för den ordning som fungerat i många år har vapenhandläggarna vid polisen i Västra Götaland börjat med en betydligt striktare tolkning av regelverket.

Har nekats pipset till kombin
– Det får till följd att personer nekas licens för vapenpipset till sina kombinationsgevär. I stället får de då köpa ytterligare vapen och motivera detta för polisen, alternativt rymma dem inom sin befintliga vapengarderob, säger Jens Gustafsson.
En person som han talat med har sedan tidigare ett hagelgevär och ett kulgevär. Sedan sökte jägare licens för ett kombinationsgevär med ett hagelpipset och ett kulgevär i klass 4.
– För kombinationsvapnet och kulgeväret medgavs licens, men hagelpipsetet nekades och den sökande avkrävdes en motivering, berättar JRF-konsulenten.

Blir snåriga omvägar
Det innebär att det blir ännu snårigare att ta sig fram på omvägar i polisens onödiga licensdjungel.
– Om den sökande istället hade sökt licens på ett ytterligare hagelgevär, med tillhörande kombinationspipset, samt ett kulgevär i klass 4 hade sannolikt tillstånd meddelats enklare, eftersom behovet av ett kombinationspipset är enklare att motivera än behovet av ett hagelpipset då den sökande redan har ett hagelgevär, sammanfattar Jens Gustafsson om vapenbyråkratins konsekvenser.