Jack Engelbrektsson med sin tjädertupp.
Foto: Ove Nyström Jack Engelbrektsson med sin tjädertupp.

Fin tjäderjakt i Orsaskogen

Det är över 20 år sedan tjädern varit så talrik i Orsaskogen. Tjäderkullarna har varit stora i år. Det finns kullar på upp till sju, åtta kycklingar. När det gäller orrar har det varit en liten ökning. Dalriporna ligger däremot på samma nivå som under fjolårssäsongen.

Fågelhundsägare rapporterar att det finns många skogsfågar särskilt i områden där det växt mycket blåbär. Jägarna som jagat älg under september har även berättat om hur mycket tjäder de sett i skogen.

På områden det har varit gott om fågel tidigare år har det varit nästan tomt på fågel i höst. Det innebär att fågeljägarna har fått uppsöka andra markavsnitt.

Fågel på blåbärsmarker

Många fågeljägare påstår att skogsfågeltillgången på hösten styrs av hur mycket bär det finns. På markavsnitt med mycket blåbär, som vuxit i ung tallskog, har jägare varit i kontakt med långt över hundra fåglar under en dags jakt. Att skjuta i tät ungskog är däremot inte lätt.

På öppna ytor, som myrar, har det knappt gått att hitta en enda fågel under hösten.

Jack Engelbrektsson från Halland var uppe i Orsaskogen och jagade skogsfågel i slutet av augusti. Han var lycklig och nöjd när han fick skjuta en tjädertupp för en pointer. Att jaga tjäder med stående fågelhund ställer helt andra krav på hunden än att jaga rapphöns ute på fälten i södra Sverige.