”Fjälljakt ska inte strida mot EU”

Diskussionerna kring den svenska fjälljakten har gått het ända sedan 2007. Den tidigare lagstiftningen gavs svenskar företräde till jakten före utländska jägare, men eftersom det stred mot EU-regler om att ett land inte får ge de egna medborgarna fördelar.

Med anledning av det har den svenska staten tvingats betala ut ersättning till företag som säljer tjänster i samband med fjälljakt eftersom deras utländska jägare inte har fått jaga på lika villkor.

– Just nu pågår det en utvärdering för att bland annat hitta lösningar till EU:s anmärkningar och samtidigt stärka regionala intressen. Jag ser mycket positivt på att denna utvärdering är på gång och väntar mig att den kan ligga till grund för väl avvägda förslag där en större regional hänsyn kan tas, säger vice ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott Bengt-Anders Johansson (m) i ett pressmeddelande.
Vill gå tillbaka till gamla lagen
Bengt-Anders Johansson uppger att socialdemokraterna, sverigedemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet inte vill vänta på utvärderingen utan i stället gå tillbaka till den lagstiftning som fanns innan 2007, den samma som EU hade invändningar emot.
– Detta går tvärtemot principerna för EU:s inre marknad och staten skulle ånyo tvingas betala ersättningar till alla företag som inte kan erbjuda fjälljakt på lika villkor till utländska jägare. Det är ingen hållbar lösning, säger Bengt-Anders Johansson.
– Det bästa vore om det pågående arbetet färdigställdes, för att finna en lösning som inte strider mot EU:s principer men tar hänsyn till olika regionala och lokala förhållanden. Dessvärre är förslaget från s, sd, v och mp en återvändsgränd som bara kommer göra jägarna besvikna, avslutar Bengt-Anders Johansson.