Regeringen tog bort möjligheterna till begränsningar för utländska jägare som vill jaga ripa på statens mark i de fjällen. Nu visar det sig att tolkningen av EU-rätten kan ha gjorts på felaktiga grunder. 
Foto: Marie Pott Regeringen tog bort möjligheterna till begränsningar för utländska jägare som vill jaga ripa på statens mark i de fjällen. Nu visar det sig att tolkningen av EU-rätten kan ha gjorts på felaktiga grunder. 

Fjälljaktsregler kan omprövas

EU-kommissionen har lämnat ett besked att Finland själva får bestämma vilka som får jaga på statens mark. Jakt är inte att betrakta som en tjänst. Det kan omkullkasta den svenska regeringens beslut att ta bort begränsningar för utländska jägare i de svenska fjällen.

På grund av det höga jakttrycket från utländska jägare införde länsstyrelsen år 2006 särskilda regler för utländska jägare på statens mark ovan odlingsgränsen i Norrbotten.
Men år 2007 tog regeringen bort möjligheterna till begränsningarna för utländska jägare i Norrlands-länen. Regeringen ansåg att det stred mot EU-rätten och att alla jägare inom EU ska få jaga på samma villkor i Sverige. Enligt EG-fördraget ska det vara en fri rörlighet av varor och tjänster inom EU.

Stort missnöje bland svenska jägare
Regeringens beslut skapade stort missnöje hos svenska jägare.
En grupp jägare från Kiruna visste att både Norge och Finland har liknande restriktioner för utländska jägare. De valde därför att anmäla Finland till EU-kommissionen för diskriminering av utländska jägare.
Svaret från EU-kommissionen var att Finland själva får bestämma vilka som får jaga på statens mark.
– Kommissionen har svarat att de lägger ner vår klagan. I dokumentet står det klart och tydligt att jakt inte är att betrakta som en tjänst, säger Michael Fossum, en av jägarna från Kiruna, till Norrländska Socialdemokraten, NSD.

Finland tog strid mot EU
Michael Fossum berättar att Finland dock tog strid för sin jakt. De argumenterade till EU om varför de vill ha olika regler för jägare från Finland jämfört med utländska jägare.
– Vi kan visst kräva att utländska jägare ska ha guide med sig men inte säga att ett italienskt företag inte får sälja kringtjänster. Det är en ganska väsentlig skillnad, säger Michael Fossum till NSD.
Han var örra veckan på ett möte hos jordbruksdepartementet, där även företrädare från Svenska Jägareförbundet deltog. De visade då EU-kommissionens svar på den anmälan Kirunajägarna gjort mot Finland.

Departementet ska ta upp frågan
Jordbruksdepartementet lovade då att pröva frågan om fjälljakten på nytt.
– Vi hoppas att regeringen är stora nog att erkänna att de inte hade rätt beslutsunderlag när de ändrade förordningen, säger Michael Fossum till NSD.
Jägareförbundet kommer att driva frågan via domstol och hävdar att lagändringen gjordes på fel grunder, bland annat sedan Kommerskollegium misslyckats med att göra en korrekt analys.
Jordbruksdepartementet är försiktiga med sina uttalanden i ärendet.
– Vi ska läsa vad kommissionen har svarat. Det ska inte ta alltför lång tid, säger Magnus Kindbom, politisk sakkunnig på jordbruksdepartementet, till NSD.