Sven Brunberg vid en sövd björn. Att märka björnar med radiosändare är en omständlig procedur – allt från att avlossa bedövningspilen från en helikopter till alla provtagningar och mått som tas på björnen.
Foto: Ove Nyström Sven Brunberg vid en sövd björn. Att märka björnar med radiosändare är en omständlig procedur – allt från att avlossa bedövningspilen från en helikopter till alla provtagningar och mått som tas på björnen.

Fler björnhannar får radiosändare

Björnforskningen får delvis ny inriktningen med start i år. Från att nästan all vikt lagts på björnhonor kommer björnhannarnas beteende att studeras mer.
Det innebär att fler hanar ska förses med radiosändare.

Hur många hanar som märks kan inte Sven Brunberg, fältansvarig i björnprojektet, svara på än så länge.

– Totalt kommer mellan sex och åtta studenter, plus några volontärer, att jobba inom björnprojektet, säger Sven Brunberg.

Direkt efter påskhelgen kan björnprojektet starta märkningsarbetet för säsongen. Främst blir det nymärkning av björnhannar.

Ensamma hanar först ut ur idet

– Vi behöver bra snöförhållanden som underlättar att hitta björnarna. Ensamma hanbjörnar är först att lämna sina iden. Björnhonor med ungar ligger betydligt längre kvar i sina iden, säger Sven Brunberg.

Byte av radiosändare och märkning av familjegrupper kommer att ske under sista halvan av april.

I år tillkommer även några delprojekt. Bland annat blir det ett samarbete med Viltskadecentret i Grimsö och länsstyrelsen i Dalarna.

– Syftet är att se hur björnar rör sig i områden runt fäbodar och bebyggelse där djurhållning pågår under sommarsäsongen, förklarar Sven Brunberg.

Skydda fäbodarnas boskap

Studenter ska undersöka björnarnas rörelsemönster för att se hur boskap på fäbodar kan skyddas.

Dessutom ska fenomenet med dödade björnungar studeras. Hanar dödar ungar för att björnhonan skall brunsta om.

Forskarna vill även veta mer om hur hanbjörnar fungerar socialt i en björnpopulation.

– Därför kommer hanbjörnar att förses med radiosändare främst om de finns i närheten av honor som har radiosändare, berättar Sven Brunberg.

Ett helt nytt forskningsprojekt kommer att starta under våren. Björndödade älgar ska kameraövervakas.

Syftet är att se vilka björnar som äter på kadavret. Frågan är bland annat om björnhonor med ungar tar ungarna med sig fram till den döda älgen.

Stöd för åteljakt på björn?

Studien är beställd av Jägareförbundet. Åtelbilderna kan ge beslutsunderlag för om åteljakt på björn åter ska bli tillåtet i Sverige.

Åtelkamerorna har mött motstånd från flera håll. Bland annat har frågan varit om skyltar ska meddela att det finns dolda kameror i skogen.

Hittills har björnprojektet fått tillstånd från länsstyrelsen i Gävleborg för åtelkameror. Från länsstyrelsen i Dalarna väntar forskarna på besked om tillstånd.