Karta över kvalitetssäkrade lodjursföryngringar. Här är ännu inte föryngringen som hittades i Hede i förra veckan med.
Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län Karta över kvalitetssäkrade lodjursföryngringar. Här är ännu inte föryngringen som hittades i Hede i förra veckan med.

Fler loföryngringar i Jämtland?

Få lodjursföryngringar har kvalitetssäkrats i Jämtlands län, vilket gör att det inte blir någon licensjakt i år. Förhoppningen är att hitta fler innan inventeringsperioden är över.

I Jämtlands län har länsstyrelsen beslutat att det inte blir någon licensjakt på lodjur, eftersom det enligt inventeringar inte finns tillräckligt många föryngringar. Jakt & Jägare skrev om det här.
Fram till beslutet togs hade tolv föryngringar kvalitetssäkrats.
I fredags konstaterades ytterligare en kvalitetssäkrad föryngring i trakten av Hede.
För licensjakt krävs mellan 20 och 29 kvalitetsförsäkrade föryngringar. 
– Vi håller på nu och försöker särskilja några föryngringar där det kan vara två olika. Så förhoppningsvis kommer antalet föryngringar i Jämtland-Härjedalen att öka något. Vi har ju en stor organisation som är ute och jobbar på det här, säger Mikael Wallén på länsstyrelsen i Jämtland.
Mikael Wallén uppmanar den som hittar ett lodjursspår att rapportera in den på telefonnummer 010-225 30 00.
Kartan över var loföryngringar säkrats visar att stora ytor i länet inte har några föryngringar. Det kan bero på att man helt enkelt inte känner till lokullar, trots att det finns lodjur över hela länet. Allmänheten kan göra en stor insats genom att rapportera in de spår som hittas.