Foto: Shutterstock Från att ha varit på gränsen till utrotad har utterstammen stärkts under flera år – vilket nu märks i statistiken över trafikolyckor.

Fler uttrar dödas av trafiken

Uttern sticker ut i olycksstatistiken och faller allt oftare offer för trafiken. Under det senaste statistikåret ökade antalet olyckor med djuret med hela 34 procent.

Under tisdagsförmiddagen påträffades en påkörd och död utter utanför Vimmerby på riksväg 40 i Småland – där uttern är landskapsdjur, rapporterar Dagens Vimmerby.

Anmälde aldrig

Händelsen utreds som förseelse mot jaktlagen då olyckan aldrig anmäldes till polisen.

Under senare år har antalet rapporterade olyckor med djurarten ökat rejält. 2022 dödades 116 individer på landets vägar. Förra året, som fortfarande inte är färdigräknat, hade antalet uttrar som förolyckas i trafiken stigit till 175 stycken – en ökning med hela 34 procent.

Bättre livsmiljö

Orsaken är sannolikt att uttrarna har blivit fler, spridit sig till nya områden och avförts från rödlistan, vilket Jakt & Jägare skrev om här.

Minskning av miljögifter och bättre livsmiljöer nämns som bidragande till att stammen stärkts. I dagsläget uppskattar man att det finns 4 000 uttrar som kan reproducera sig i landet.