Foto: Mostphotos Genom riktade åtgärder har utterns livsbetingelser blivit bättre under senare år, nu bedöms arten inte längre vara hotad.

Fler uttrar – tas bort från rödlistan

Uttern ökar i antal i Sverige och kommer inte att räknas som en hotad art i framtiden. En minskning av miljögifterna och bättre livsbetingelser ligger bakom förbättringen.

Uttern har sedan 2006 ingått i ett av landets 130 åtgärdsprogram för hotade arter, något som nu avslutas.

Orsaken är glädjande – arten har ökat över hela landet och bedöms vara livskraftig, berättar Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Att förbättra

Ett resultat av detta är att uttern kan komma att tas bort från rödlistningen, konstaterar Henrik Thurfjell, organismgruppsansvarig SLU Artdatabanken.

Sedan säger han:

– Idag uppskattas 4 000 uttrar kunna reproducera sig, men vi jobbar med att förbättra inventeringsmetodiken för att kunna göra exaktare beräkningar av populationens storlek. Uttern har också spritt sig till nya områden i Göta- och Svealand.

Förbjudet gift

Bland de omständigheter som har förändrats till utterns fördel, nämner Naturvårdsverket bland annat att miljögiftet PCB har förbjudits. Också åtgärder med vägpassager har bidragit till att minska dödligheten.

Även artens livsmiljöer har blivit bättre med återställda vattendrag och våtmarker.

– Uttrarna återhämtar sig som de flesta arter, långsamt till en början när de är få och sedan snabbare när de är fler och finns på fler platser, fortsätter Weronika Axelsson Linkowski, säger Weronika Axelsson Linkowski, handläggare på Naturvårdsverkets artenhet.