Foto: Mostphotos Antalet vargar i Västmanland har blivit fler jämfört med i fjol. Men läget är ganska stabilt, menar länsstyrelsen.

Fler vargar i Västmanland – valpar i alla revir

Rovdjurstäta Västmanland har nu sex nya vargkullar och därmed fler vargar än i fjol. Det konstaterar länsstyrelsen med stöd av inventeringsrapporten.

Västmanlands vargrevir

Venabäcken: Familjegrupp med årsvalpar
Hälleskogsbrännan: Familjegrupp med årsvalpar
Kesberget: Familjegrupp med årsvalpar
Billingbo: Familjegrupp med årsvalpar – delas med Örebro län
Snösjön: Familjegrupp med årsvalpar – delas med Dalarnas och Örebro
län
Tinäset: Familjegrupp med årsvalpar – delas med Dalarnas, Uppsala och
Gävleborgs län
Vargmossen: Revirmarkerande par – delas med Dalarnas län

Västmanland har på en relativt liten yta ett förhållandevis stort antal vargar och lodjur inom länsgränserna. Förutom tre egna vargrevir delar man revir med angränsande län.

Årets inventeringsrapport visar att det har fötts valpar i samtliga egna revir – sammanlagt rör det sig om sex nya kullar, rapporterar SVT Västmanland.

”Nog fler”

Varje tik får i snitt två till nio valpar per kull. Men Daniel Mallwitz, inventeringsansvarig för stora rovdjur på länsstyrelsen, tror inte att man står inför en ”vargexplosion”.

– Jämfört med fjol så är det nog fler vargar, men historiskt de senaste åren så är det ganska stabilt faktiskt, säger han till SVT.