Foto: Mostphotos Det var i september som det första fallet av afrikansk svinpest konstaterades på svensk mark i Fagerstatrakten. Efter en framgångsrik bekämpning kan landet friskförklaras på rekordkort tid.

Flertalet svinpestrestriktioner nu hävda

De flesta restriktionerna i området som drabbades av afrikansk svinpest är nu hävda. Men fortfarande gäller speciella regler för till exempel vildsvinsjakt och svinhållning.

Det var i onsdags som lättnaderna i restriktionerna i området i Västmanland, som drabbats av afrikansk svinpest, började gälla.

Med utgångspunkt i de sökinsatser efter vildsvinskadaver som har genomförts i kärnområdet under maj konstaterar Jordbruksverket att det inte finns några tecken på en pågående smittspridning.

SVA:s riskvärdering

Därför beslutar myndigheten, med hänvisning till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA:s, riskvärdering att de flesta restriktioner nu ska tas bort. Allt skogsbruk är nu tillåtet i hela den smittade zonen.

Dessutom gäller:

  • Foder, strö och livsmedel som skördas i den smittade zonen behöver inte längre lagras.
  • Förbudet mot att använda motordrivna fordon och maskiner i skog och mark i kärnområdet tas bort.
  • Begränsningar i antal personer som får vistas i skog och mark i kärnområdet tas bort. Därmed blir det tillåtet med tävlings- och träningsarrangemang.
  • Hundar får hållas lösa i hela den smittade zonen. (Observera att ordinarie regelverk gäller, det vill säga lagen om tillsyn av hundar och katter som innebär att hundar under perioden 1 mars-20 augusti ska hållas kopplade eller under motsvarande tillsyn.)

Samtidigt är det fortsatt förbjudet att hålla tamgrisar och vildsvin – både i kärnområdet och den smittade zonen.

Måste anmälas

Vad gäller jakt på vildsvin måste man anmäla detta till Jägareförbundet och följa Jordbruksverkets instruktioner om provtagning.

Jägare som vill använda vildsvinskött för privat konsumtion måste också speciellt ansöka om tillstånd.

– Vi vill också påminna alla som rör sig i kärnområdet och ytterområdet att fortsätta rapportera in döda vildsvin på rapporteravildsvin.sva.se. Genom att rapportera fynd bidrar man till att vi fortsätter ha en bra koll på läget, säger Erika Chenais, statsveterinär på SVA.